Problemy z sercem to nie tylko domena ludzi po czterdziestce. Badajmy się

     Uderzenie serca powinno występować zwykle 60-80 razy na 60 sekund. Naturalnie, kiedy odpoczywamy czy w nocy tempo bicia serca zlatuje do 60-40 uderzeń

    W okresach zwiększonego napięcia czy podczas dużego wysiłku ruchowego będzie to już 90-120 uderzeń na minutę. Arytmia serca występuje wówczas, gdy serce bardzo zwalnia bądź przyspiesza bez żadnych konkretnych czynników. Arytmia jest przejawem    schorzeń serca takich jako choćby astma, niedobór potasu, zapalenie mięśnia sercowego.

 

Nawet sporadyczna arytmia, jaka nie jest kłopotliwa wymaga wizyty lekarskiej. Lekarz posiada wysoko ułatwione zadanie, jeśli zgłosimy się do niego w trakcie trwania objawów, czy w trakcie zaburzeń bicia serca. Zazwyczaj, aby zdiagnozować arytmię wystarczy osłuch serca, pomiar tętna oraz EKG. Jeśli przyczyna jest niemożliwa do ustalenia mimo tychże posunięć, lekarz umie zlecić kontrolę serca za pomocą Holtera. To narzędzie w postaci elektrod przyklejonych do klatki piersiowej pacjenta oraz małego przyrządu rejestrującego. Taka ochrona serca formuje się z jedno-, dwudniowym ciągłym noszeniem narzędzia.

 

W pewnych chwilach opiekę nad akcją serca przejmują inne jednostki aniżeli węzeł zatokowy, który przeważnie za ten mechanizm odpowiada. Potrafi się to przejawiać poprzez szarpnięcia w okolicy serca bądź duszenie w klatce piersiowej. Takie sygnały trwają krótko, lecz zawsze nawracają.

 

Dodatkowe skurcze potrafią koncentrować się w częstoskurcz, natomiast ów z serii sprowadzać do duszności, dławienia, zawrotów głowy oraz utraty przytomności. Taka arytmia jest wyjątkowo groźna. Nową techniką niwelowania arytmii jest badanie inwazyjne ( wprowadzenie specjalnego cewnika do mięśnia sercowego przez tętnicę lub żyły). Jeżeli przyczyną arytmii będzie niedokrwienie serca, bez wątpienia kardiolog zleci koronografię. Jeżeli problem powiązany z arytmią serca jest rzeczywiście duży, spełnia się wszczepienie rozrusznika, który obejmuje za zadanie dbać o miarowe bicie serca.Arytmię skupiającą się na migotaniu przedsionków niweluje się za pomocą środków antyarytmicznych, i czasami dodatkowo za usługą kardiowersji elektrycznej (prąd elektryczny powoduje przywrócenie właściwego rytmu serca).